Empty Stage

Dans &

Mental Träning

Dans som mental träning eller mental träning för att dansa?

Dans

Mer info kommer strax...

hiphop Class
Sandig strand

Tankens kraft

är så stark att den hjälper oss att uppfylla våra drömmar och övervinna våra rädslor, om vi bara lär oss använda den på rätt sätt. Den mentala träningen bygger på systematisk träning på egen hand som är lätt och inte tar speciellt mycket tid anspråk.

Mental träning används av personer, föreningar och organisationer för att prestera och må bättre. Det är en metod som passar alla oavsett utgångsläge.

 

Du kan bland annat träna upp din motivation, självbild, prestation, koncentration och kreativitet. Du kan också jobba med din hälsa som till exempel sömn, vikt, fobier, stress och oro.

Hör gärna av dig!

    ©2013 Dans & Mental Träning by StepTouch